Asker MC-Club ble Stiftet 12. september 1979

Medlemstallet pr. desember 2022 er 96.

Klubben har etter hvert utviklet seg fra en klubb med r-sykler mot en mer blandet sammensetning av sykler – sport, touring, cruise.

Klubben har eget hus i Asker som ligger like ved utkjøringen til motorveien retning Oslo. Klubbhuset brukes i hovedsak til sosialt samvær, og i vinterhalvåret kan vi møtes opptil 3 ganger i uka. Ellers arrangerer vi julebord og 3-4 fester på klubbhuset i løpet av vinteren, samt temakvelder. Sommerstid er det ofte muligheter å henge seg med på turer i helgene.

Fellesturer i klubbens regi har lange tradisjoner, og for klubbens årlige tur til Dalen i Telemark hadde vi 40-års jubileum i 2019.

Klubben oppfordrer medlemmene til å melde seg inn i NMCU(Norsk Motorcykkel union) og registrere der at man er medlem av Asker MC-Club.

Historien om Asker MC-Club