Dekkomleggingsutstyr

Dekkomleggingsutstyret på klubbhuset er klar til bruk for medlemmer som har gjennomført kurs.

Framover vil kurs bli avholdt etter behov, ta kontakt med Vidar G dersom du ønsker kurs. Er ikke Vidar å treffe kan eventuelt Geir D eller Thor Erling holde kurs.

Regler for bruk av dekkomleggingsmaskin og avbalanseringsmaskin

1. Utstyret er kun tillatt brukt for omlegging av dekk som tilhører medlemmer eller deres nærmeste familie i rett opp- og nedadgående linje.
2. Det er kun medlemmer som har fått opplæring og som er oppført på liste over godkjente brukere som har anledning til å benytte utstyret. Kurs vil bli avholdt ved behov.
3. Det koster kr 50,- pr dekk som legges om. Dette inkluderer bruk av forbruksmateriell gjort tilgjengelig av klubben og vedlikehold av utstyret.
4. Hjul skal være rengjort før omlegging.
5. Etter bruk skal utstyret være rengjort og klargjort for omlegging av motorsykkel dekk.
6. Bil dekk skal etter omlegging fjernes av den enkelte.
7. Brukte motorsykkel dekk kan legges igjen på klubbhuset men vi oppfordrer eieren til også fjerne disse. Umerkede, brukte motorsykkel dekk anses som avfall og vil bli kastet.

 

Legg igjen en kommentar