Årsmøte i Norwegian F.I.M. Meritum Group fredag 21/2-14

Her er innkalling til Årsmøte i Norwegian F.I.M. Meritum Group fredag 21. februar kl 20:00 Sted: Asker MC-Club

Hovedformålet med dette møtet, så nært opptil det vi hadde i høst, er å få fastsatt nye vedtekter og gjort de nødvendige formaliteter slik at vi kan få registrert NMG som en organisajon. Dette er årsaken til at punktet valg er med på dagsorden.

Det er fint om dere som leser dette kan være behjelpelige med å spre denne innkallingen til så mange Meritum medlemmer som mulig, også de som ikke følger med på Facebook.

Innkalling – forsl. vedtekter

Vi har fått inn en sak som bør luftes når vi likevel er samlet. Vi tar derfor sikte på et kort medlemsmøte umiddelbart etter at den formelle delen av årsmøtet er avholdt. Beklager kort frist.

Den svenske meritumgruppen ønsker å søke om FIM-rally i 2016 i Sundsvall. I år vil de ha et meritumreff i forkant av FIM-rally i Finland.
Nå er spørsmålet om Norge kan ha et tilsvarende meritumtreff i 2016.

Henvendelsen kom via Wenche i NMCU. Den kommer opprinnelig fra Stig Bjørk i SMC.

Det må tas stilling til om vi i Meritumgruppa kan ta på oss å arrangere dette.

Etter møtet vil det bli mulighet for å bli igjen for øl eller flere på klubbhuset, hvis det er stemning for pizza etter møtet bestiller vi dette. Kiwi på andre siden av veien stenger ølsalget kl 20:00 så innkjøp av forfriskninger må gjøres i forkant av møtet. Det er ikke alkohol salg på klubbhuset.

For de som eventuelt trenger overnatting er det gangavstand fra klubbhuset til Scandic hotell i Asker.

Legg igjen en kommentar